Friday, October 31, 2014

WHEN RWANDA WEARS PAUL KAGAME OUT: YES THE WARRIOR IS TIRED

President Paul Kagame: the warrior is tired

By the time Kagame started talking about Rwanda's contribution to the global fight against ebola in his speech during the crowning of the new president of the senate, I begun to feel sorry for the warrior. Watching the disturbing expressions of the President and the nervousness/confusion of his audience, it became apparent that the grand warrior was tired. The wars Kagame has been fighting, including the Uganda bush war (1980-1986), Rwanda bush war (1990-1994), Congo direct and proxy wars (1996-2013), and Rwanda-Uganda wars inside Congo (1999-2000) have taken a heavy toll.

Looking at this history Paul Kagame has been at war for 33 years - if you begin counting from the Uganda bush war to the defeat of M23 in 2013. One must also remember that in between these wars, Kagame has been fighting other types of wars. The 1998 assassination of Seth Sendashonga led to a fight between Rwanda and Kenya, with the latter expelling Rwandan diplomats and shutting down the embassy.

This ugly drama was replayed in the Rwanda-South Africa context in 2014 in the aftermath of the assassination of Patrick Karegeya and fourth attempted murder of Kayumba Nyamwasa. Kagame also famously stated in 2013 that he would "hit" Tanzania's President Kikwete, at the right time.

Looking at Kagame making his speech in Rwanda parliament, the signs that President should hang his gloves are there for all to see - I am certain that even his most fanatical supporters watching this event realised that the warrior is suffering from the "Tired Leader Syndrome". If you seek evidence that the warrior is tired, watch the YouTube video of the Kagame speech and you see strong signs:
 1. The speech itself is a muddle of uncoordinated statements that are incoherent
 2. The audience claps in unsure and nervous manner out of pity and fear;
 3. Senators, MPs, ministers and others are staring at their hands or at the ground;
 4. Instead of responding to the BBC in a presidential dignified manner in which he objects to their documentary, Kagame is ready to shoot "the criminal;"
 5. The Ebola part of the speech about Rwanda contribution to the global fight appears to be added on to regain composure after the bombastic outburst of the main speech;
 6. By the way, that rumbling could not have been possibly a written speech - that speech broke the Nigerian rule that "engage mind before engage mouth."

The current preoccupation of changing the Rwandan Constitution to allow President Kagame to stay in power beyond two terms might be premature. The tiredness of the grand warrior needs serious and urgent attention.

Thursday, October 30, 2014

KUBAGIHAKANA IBIKORWA BYABANYAMERIKA MUGUHEZA IMPUNZI ZABAHUTU HANZE NGUWO THOMAS RITCHIE MUNGABO Z INKOTANYI

By UBARIJORO
Umunyamerika ufite ubwenegihugu bw’u Rwanda aratangaza ko yashimishijwe no kwinjira mungabo zu Rwanda kuberako umuryango we usanzwe ari incuti za President Paul Kagame bityo akaba abona u Rwanda arinkigihugu cye. Ibi bikaba biri muri yagahunda ikomeye yabanyamerika yo gukomeza kwiba amabuye yagaciro yo muri Congo.

Ritchie ku karasisi ka gisirikare.
Ritchie ku karasisi ka gisirikare.
Thomas Ritchie uri mukigero cyimyaka 25 ari mu basirikare 308 basoje amasomo ya gisirikare ya cadet course tariki 19/11/2012 bari bamazeho umwaka mu ishuri rya Gisirikare i Gako mu karere ka Bugesera. Yahawe ipeti rya sous-lieutonat. Iyi akaba ariya gahunda ya bwana Kagame nibisambo byabanyamerika bakomeje gutangiza amacompany yo kwiba amabuye yagaciro muri DRC.

Ritchie yemeza ko yasanze hari byinshi byatuma yigira ku ngabo z’u Rwanda akaba ariyo mpamvu yafashe icyemezo cyo kuzijyamo; muri ibyo ngo harimo guteza ubucuruzi bw umuryango we mukarere no kuba ashaka gukomeza gutura muri Africa kubera climate yaho nziza idahwanye niyo muri Amerika kandi ko kuba umusirikari mukarere bizongera ubufatanye bwa Amerika nu Rwanda.

Umunyamakuru wacu yaramwegereye amubaza icyatumye aza kuba umunyarwanda agira ati: Mubyukuri ubu opportunity nyinshi zegeranye nubucuruzi bwumubyeyi wanjye ukora mubintu bijyanye nibyindege ubu turimo kureba uko twafungura isoko ryo muri Africa niyo mpamvu nahisemo kuba umunyarweanda ndetse nkajya no mungabo zu Rwanda.

Ikindi twavuga abanyafrika bahora bishimye ubwo rero kurinjye nkabona ari ibintu byiza byo kunzana muri Afrika.”.

Ritchie avuga ko kubera imiterere y’ingabo z’u Rwanda ubona icyo bashatse kugeraho bakigeraho nta kabuza kuko babasha kwikura mu bibazo uko byaba bimeze kose. Kuberako usanga ingabo zomu Rwanda zose zumvira president Kagame kandi akaba ahanini zitegekwa nubwoko bumwe ibyo bigatuma zitahiriza umugozi umwe zigamije kwirengera ninyungu zazo.

Yavuze ko igihe yatangiraga inyigisho za gisirikare yari afite ubwoba ko bizamunanira bakamwirukana ariko kubera umuhate n’umurava yabishyizemo yaje kurangiza neza ndetse bituma aba umunyeshuri witwaye neza ababihererwa igihembo. Ariko tubibutse hano ko ibi byose yabitewe nuko avuka mumuryango ufitanye ubucuti na President Kagame na Rick Warren bamwe bashinzwe gukora PR ya FPR mubihugu bya Amerika.

Ati “nize ibintu byinshi cyane kandi bizamfasha igihe nzaba ndi no mu buzima busanzwe kuko nize ukuntu nakwikura mu kibazo nahuye nacyo uko cyaba kimeze kose”.

Ritchie n'umubyeyi we.

Ritchie Thomas avuga ko yasanze iyo utigirira icyizere nta kintu na kimwe ushobora kugeraho. Ubwo yasozaga inyigisho za cadet course, Ritchie yari kumwe n’umubyeyi we Joe Ritchie wagize uruhare rwo gutuma yinjira igisirikare cy’u Rwanda.

Uyu Joe Ritchie nawe wahawe ubwenegihugu bw’u Rwanda yabaye umuyobozi mukuru w’ikigo cy’igihugu gishinzwe iterambere (RDB). Yavukiye mu gihugu cya Leta z’unze ubumwe z’Amerika ahitwa i Big Rock mu ntara ya Illinois.

Ngaho rero ngibi ibyo mu Rwanda nuko Kagame yariugurishije mubanyamerika kugirango akomeze aheze abahutu hanze yigihugu bagamije umugambi wabo wokwiba amabuye yagaciro yo mugihugu cya Congo nogukomeza kudurudumbya abana babanyarwanda babaheza mubuhungiro.

NKUKO BIVUGWA NIKINYAMAKURU IGIHE.COM INGIRWA NYABWENGE ZIHERUTSE GUKUBITA URULIMI RWIKINYARWANDA AGAFUNI MUGIHORIHORI

Nkumuntu wese wumunyarwanda wumunyabwe kandi uzi neza urulimi rwikinyarwanda kuko navutse mvuga ikinyarwanda yewe nkacyiga no mwishuri mu Rwanda. Nemeranya nikinyamakuru IGIHE.COM ko ntakindi izi ngirwa nyabwenge zatangaje iri tegeko ryikinyarwanda zari zigamije uretse gukubita agafuni ururimi rwacu dukunda rwitwa ikinyarwanda. Mubyukuri rero iyo useomye iryo ngirwa tegeko. Ntabwo ryari rigamije guhindura ikinyarwanda ahubw ryari rigamije gukubita urulimi rwacu dukunda nkabanyarwanda AGAFUNI mugahorihori maze rugasimbuzwa ikirimi cy'Abagande anaribo bakolonije igihugu cyu Rwanda kurubu. Ntagutinje kurikira iyi nkuru hasi aha nkuko yanditswe nikinyamakuru IGIHE.COM cyamagane umugambi mubisha.

Hasohowe itegeko ryangiza, rishwanyaguza, rihuhura, rinogonora Ikinyarwanda


Byanditswe na NTWALI John Williams
  

Bwa mbere mu mateka y’u Rwanda hakozwe itegeko rigenga imyandikire y’Ururimi rw’Ikinyarwanda, ariko rikoze mu buryo bugihonyora ku rwego ndengamyumvire, itegeko ubwaryo risenya Ikinyarwanda.

Ku bijyanye n’abariteguye, itegeko rishya ritesha agaciro Ikinyarwanda rifite uko ribagaragaza. Ni urugero rwiza rw’ihuzagurika, kwivuguruza, kutamenya Ikinyarwanda, kudasoma bihagije ibitabo n’inyandiko z’Ikinyarwanda, kutagisha inama inzobere mu rurimi, kutaganira n’abisi, abahanzi, abasizi, abanditsi, …

Ikindi kiranga agaciro ‘ka ntako’ kahawe Ikinyarwanda muri iri tegeko ni imyandikire yaryo idasobanutse, ivangavanga ifu n’ibiheri, ivangavanga ibirohwa n’amazi y’urubogobogo, ivanga amata n’amatezano. Ni imyandikire idakosowe (editing) kandi idasubiwemo (proofreading). Tutavuze byinshi turijora, reka tubagezeho bike muri byinshi bikocamye birigize.

Kuba iri tegeko ryaranyujijwe mu nzego nyinshi ubusanzwe zizwiho ubushishozi rikagera ubwo risohorwa mu igazeti ya Leta ntawe uteye imboni urusobe rw’ibusanya n’urujijo riteye, nabyo ubwabyo biteye kwibaza.

Mu ngingo ya kabiri y’iri tegeko, ijambo ‘injyana’ barisimbuje ‘urujyano’

Kera uwavugaga ururimi arugoreka, Abanyarwanda bavugaga ko atavuga ‘ururimi’ ahubwo avuga ‘uburimi’. Ijambo “Urujyano” mu mwanya w’injyana, rivugitse nk’uburirmi aho kuba ururimi.

“Amajyepfo” bayahinduye “Amagepfo”, ariko muri iri tegeko ntibyanditse kimwe mu ngingo ya 12 n’iya 38

Aha hakozwe ikosa ryirengagiza umuzi w’ijambo, kuko ijambo “Amajyepfo” ubwaryo ni inyunge yerekana icyerekezo kiganwemo: Kujya Epfo. Iyaba “Kujya” yandikwaga nka “Kuga”, nibwo iyi ngingo yari kuba ifite ishingiro.

“Jyewe/ Njyewe” ihindurwa “gewe/ngewe”

Kuri iyi ngingo ya 12, ibishingirwaho bandika batya ntibifututse, kuko n’imisomere yabyo yaba iri mu zindi ndimi zitari Ikinyarwanda. Ibi bisaba kuba urwaye indwara z’ubuhemekero (ibicurane, asima, ...) kugirango ubashe kubivugira mu mazuru.

“Icyibo” cyahinduwe “ikibo”

Ibi bihabanye cyane n’Ikinyarwanda mwimerere, aho amagambo ashyirwa mu bwinshi agakoreshwamo BY, mu bumwe akoreshwamo CY, naho akenera B mu bwinshi, mu bumwe akandikwamo K. Urugero: Ibigori – Ikigori, ibyivugo-Icyivugo, ibirayi – ikirayi, ibyibo – icyibo. Iri tegeko rishya riratanga amagambo hamwe na hamwe ntirigaragaze inzira (formule).

“Umujyi” uhindurwa “umugi”

Ubundi Umujyi nk’umurwa hakoreshwamo JY, mu gihe iyo bavuze UMUGI baba bagaragaza ka gasimba ko mu bwoko bw’inda (Aha inda isomwa nka inka).

“Umutimanama” uhindurwa “umutima nama”

Gufata ijambo umutimanama (conscience) bakarigabamo abiri umutima (heart) na –nama (advice) byujuje ubuziranenge bw’itakazareme ry’ikigenderewe.

“Nta batsinze” ihinduka “ntabatsinze” (Ingingo ya 21)
“Ntawe urwaye” ihinduka “ntawurwaye”

Iyo ufashe amagambo abiri nk’aya ukayashyira mu ijambo rimwe, byajijisha abantu bashobora no gukeka ko yahinduwe izina bwite ry’umuntu cyangwa ahantu. Urugero ‘Twaje amahoro’, iyo bigizwe izina bwite biba ‘Twajamahoro’. Ariko se Ntabatsinze, ntawurwaye, byubahirije ayahe muga?

Niko, Ni ko, Ni uko, Nuko, N’uko byavangavanzwe (Ingingo ya 32)

Mu gihe iri tegeko mu ngingo yaryo ya 32 ritagaragaza imikoreshereze y’aya magambo atanu benshi basobekeranya, rirarema ahubwo urujijo ku ikoreshwa ryayo

“Impfundiko” zihindurwa “imfundiko”, “imfabusa” isimbura “impfabusa”
“Saa cyenda” ihindurwa “Saa kenda” (Ingingo ya 28)

“Icyi (Impeshyi)” ihindurwa “iki”

Aha ijambo Icyi risobanura impeshyi (summer) iyo ryanditswe nka Iki nk’uko biri mu itegeko, igisobanuro ntikiba kikiri Impeshyi, ahubwo rihinduka Ikinyazina Nyereka - Iki (This)

“Intsinzi ihindurwa insinzi”, byumvikana ko n’imitsindo ihinduka imisindo

Amazina amwe yanditswe mu buryo budafututse, nka: Kamariza, Umurisa, u Bubirigi, Repuburika, Kirinda,...

“Umwumwe” isimbura “umwe umwe” naho “babiri babiri” isimburwa” na “Babiribabiri”
Ukurikije imiterere y’itegeko hazajya handikwa icumicumi, banebane, ikendikenda (mu cyimbo cya icyenda icyenda/neuf à neuf)

Nta cyibyara (kwibyara) nk’intare n’ingwe ihindurwa Nta kibyara (kubyara) nk’intare n’ingwe

Iyi myandikire mishya ihita ihindura imivugirwe n’igisobanuro cy’umugani. Kuko Nta cyibyara nk’intare n’ingwe, biva ku nshinga “Kwibyara” bishatse kuvuga ko izi nyamaswa zibyara izisa nazo mu buryo ndashidikanywaho, ariko iyi mvugo-shusho igasobanura ibisumbyeho mu mvugo mpamo. Naho “Nta kibyara nk’intare n’ingwe”, biva ku nshinga kubyara, bityo nta n’igisobanuro byaba bifite nk’umugani.

Mu misomere nabwo bizahinduka kuko “Nta kibyara” bizasomwa nka nta (kibyara), ijambo ryose mu masaku nyesi, nk’uko wasoma “nta bajyana”. Naho Nta cyibyara bizaba nta (cyîibyara) nk’uko basoma “nta kwibona”

Imikoreshereze y’inyuguti nkuru mu ngingo ya 41 ihabanye n’imikoreshereze yo mu ngingo ya 39:

Kuba itegeko rigena imyandikire nayo ubwayo itubahirijwe mu iyandikwa ryaryo biteye kwibaza niba ari ikosa-nkana, cyangwa se amahitamo y’abarikoze.

Kuremekanya amagambo

Mu ngingo ya 34 hari andi mahano yo kwangiza amazina bwite y’ ahantu bayaremekanya akabyazwa andi, aho izina Mutara ry’umuntu ryitiranywa na Umutara ry’ahantu. Hagaragaramo kwirengagiza ko hari amazina ubwayo aremanye n’indomo nka Itaba (Ku Itaba), Irango (Mu Irango), Amarangara, Amayaga, Umutara, Ibandagure n’ayandi. Imiterere y’itegeko rishya ibyangiza itya: A Marangara, u Mutara byumvikana ko n’ahandi byaba Mu i Rango /Mu Rango, ku Taba / Ku i Taba, n’ibindi bisa babyo bitari Ikinyarwanda.

Ingingo ya 13 igaragaza ko “Yancecekesheje” izahinduka “Yanshecekesheje”

N’ibindi n’ibindi,

Urujijo rw’inzibacyuho

Mu gihe andi mategeko yose atangira gukurikizwa umunsi asohokeye mu igazeti ya Leta, iri ryo mu ngingo ya 44 ritanga inzibacyuho y’imyaka ibiri, mbere yo gutangira kubahirizwa. Bigatera kwibaza niba mbere y’iyo myaka yose abantu bakomeza kwivugira ibya “Mva he na njya he”. Ese biramutse ariko biri, ryaba rizindutse gukora iki, kuki ritategereza icyo gihe nyirizina, rikazasohoka ryanogejwe?

Umwanzuro

Itegeko ryo kuwa 16/08/2004 ntiryigeze ryubahirizwa kuko ritamenyekanye, ryarakozwe ribikwa muri Minisiteri y’Uburezi birangiria aho. Ubwo kuwa 20/06/2012 Inama Nkuru y’Itangazamakuru yasabaga abanyamakuru kujya bandika Ikinyarwanda uko gikwiye, mu batumiwe ntihabonetse n’umwe wari uzi iri tegeko ryari rimaze imyaka umunani risohotse.

Iri tegeko ryaje risimbura iryo kuwa 02/07/1985 bitaga irya Nsekalije, ari naryo ryakoreshejwe igihe kirekire mu myaka 50 ishize. Dusimbuke andi mavugurura tugere mu mwaka w’1930 aho amabwiriza yo muri iyo myaka yagaragazaga ibihekane "fk" mu mwanya wa "fwa" (igufka), bg mu mwanya wa bw (ubgenge), mh mu mwanya wa mp (imhanuro), ..., naho ijambo riri muri Ngenga ya mbere y’ubumwe rikagira imyandikire yihariye iyo ryabaga ririmo N cyangwa M. Urugero: “Mmenye ko byatunganye”. Uko biri kose, iri naryo ryo mu myaka 80 ishize ntiryari rimugaye nk’irisohotse ubu.

Bibaye kandi ubwa mbere mu mateka y’u Rwanda kubona itegeko ry’imyandikire y’Ururimi rishyirwa ahabona na Minisiteri ifite Siporo n’imyidagaduro mu nshingano.

Birakwiye ko Abanyarwanda bubaha Ururimi rwabo, batarutaye mu nzira ngo rukandagirwe n’uwenze wese.

Byasesenguwe na NTWALI John Williams
Williams@igihe.com

Wednesday, October 29, 2014

ESE WIBONEYE AMAFOTO YUMUHANZI KAZI JENNIFER LOPEZ YIYAMBARIYE UBUSA NYABUSA? NGAYO AMAFOTO YE

UMUHANZIKAZI JENNIFER LOPEZ AKOMEJE KUVUGISHA BENSHI AMANGAMBURE KUBERA AMAFOTO YEREKANA UBWAMBURE BWE ARI GUSHYIRA HANZE . /REBA AMAFOTO.
Umuhanzikazi w’icyamamare ku isi Jennifer Lopez akomeje kuvugisha benshi kubera uburyo uyu mugore ari kwigaragaza mumyambaro yerekana ubwambure bwe.

Nyuma yuko uyu mugore na mugenzi we Iggy Azalea bashyira hanze amashusho y’indirimbo yitwa Big Booty basa nkaho bataka ibibuno byabo , dore ko bombi banafite ibibuno binini , uyu mugore Jennifer Loppez yashyize ifoto kurukuta rwe rwa instaglam yerekana ubwambure bwe.
booty
Ubwo uyu muhanzi yamaraga gushyira ifoto ye kuri instagramm yashyizemo amagambo avuga ko yabonaga hakonje biba ngombwa ko yifuza kugaruka ku kazuba, arangije ashyiraho iyo foto yambaye imyambaro y’imbere.
yagize ati : « hari hakonje cyane mu gitondo, nifuzaga ko izuba (impeshyi) igaruka, ndetse akomeza asobanura ko aginka cyane ibihe by’ impeshyi (by’ubushuhe), uruhu ruhehereye, umuntu yirirwa kuri piscine yumva amafu.
jennifer-lopez-hot-1910686252
Uyu muhanzi w’imyaka 45 y’amavuko n’ ubwo bwose arimo kugenda asaza ariko umuziki we ntusaza dore ko anaherutse kubyina imbere y’abafana mu mujyi wa New York benshi bibaza ko yaba ari we mu myaka 45 cyangwa ko yaba ari Jennifer wo hambere.
112088-is-Jennifer-Lopez-bum-real-hot-nlUD
Ushinzwe gutoza uyu muhanzi, yahise aboneraho gutangariza itangazamakuri i Hoollwood ko kuva na kera na kare kugeza magingo aya, uyu muhanzi akora imyitozo ngororamubiri ku buryo ajya ku rubyiniro arekutse mu mubiri.
553815_668743119842596_1751896390_n
By’umuwihariko Jennifer Lopez amaze gutandukana n’abagabo 3 ndetse akaba atangaza ko nta pfunwe bijya bimutera mu bandi kuba yaragiye abana n’abagabo nyuma bakagenda bashwana, ngo byose abikora abizi kandi akaba ashaka umutuzo hamwe n’abana be.
kids-jlo645
Komeza udukurikirane Kuri FACEBOOK KANDA HANO,  Kuri TWITTER KANDA HANO ,  Kuri YOUTUBE KANDA HANO  maze uhite ukora Like kuri facebook, ukore Follow kuri twitter, ukore Subscribe kuri youtube bizajya bikorohera guhita ubona Amakuru, Indirimbo nshyashya, ibiganiro byacu muburyo bwihuse.

Tuesday, October 28, 2014

AHO FPR NA IBUKA BABESHYEYE ABANYARWANDA DORE IMIBARE NYAYO YABANYARWANDA BARI MU RWANDA UBWO KAGAME YARASAGA INDEGE YA HABYARIMANA

By Kariwabo J.


Nkuko tubikesha ikinyamakuru Veritas info mumibare cyakozeho ubushakashatsi kubantu bari murwanda ubwo Inyenzi-Nkotanyi zateraga u Rwanda mukwa 01/10/1990. Nyuma zikaza no guhanura indege yaritwaye Habyarimana Juvenal wari president wu Rwanda na Ntaryamira Cyprien wari president wu Burundi.  

UKO URWANDA RWARI RUTEYE MURI 1991 MBEREKO FPR IRUDURUVANGAMubintu rero Inyenzi-Nkotanyi zakoresheje mugusohoza imigambi yazo yo kwica abanyarwanda maze zikabigereka kunzirakarengane zabahutu nuko zikabihomberamo nuko zakomeje kwifashisha aabnyamerika muguhindagura imibare yibarura ryabanyarwanda. Ntabwo zagarukiye aho ahubwo zarakomeje maze zikoresha ibinyamakuru byabongereza, Abanyamerika, nababiligi mukwamamaza imibare mpimbano yabaturage bu Rwanda bityo ziza kwerekana ko abantu bapfuye mu Rwanda besnhi bari abatutsi kandi bishwe nabahutu ndetse ningabo zahoze ariza republica yu Rwanda. Nkuko tubikesha ikinyamakuru Veritasinfo cyandikwa nabanyarwanda baharanira demokrasi nokwishira ukwizana kwabanyarwanda. Imibare yukuri kandi abanyarwanda bose bagomba kumenya mumutwe bakajya banayifashisha mugihe bari kunyomoza umwicanyi Kagame na FPR iteye gutya. Nkuko imibare yukuri ibyerekana yibarura ryakozwe muri 1991 biragaragarako mumwaka wa 1992/93 u Rwanda rwose rwari rutuwe n’abatutsi 596387.Mu mwaka w’1995 umuryango w’abacitse ku icumu wa IBUKA watanze umubare ugereranyije w’abatutsi bagera 300000 barokotse mu gihugu cyose. Kandi uwo mubare akaba ari nawo Kagame yatanze muri ONU arawusinyira kugira ngo abone imfashanyo nyinshi z’abacitse ku icumu. Tubibutseko izo mfashanyo zatanzwe ku bwinshi n’imiryango inyuranye maze zishyirwa mu mifuka ya Kagame n’ibyegera bye. Hagendewe ku mibare y’ibarura rusange ry’abaturage ryo muw’1991 ; usanga imibare itangwa na Kagame kubyerekeranye n’umubare w’abatutsi bahitanywe n’itsembabwoko yuzuyemo ikinyoma gikabije. Harya banyarwanda banyarwandakazi mujya mwibuka uko Inyenzi nkotanyi zihora ziyamirira zivugako murwanda hapfuye abatutsi bagera kuri 1,000,000. Hahahahahahaah iki nikinyoma ubu cyamaze kugaragara ahubwo abanyarwanda ubu twiteguye kujyana bwana Kagame ningoma ya FPR murukiko kugirango batubwire aho amafranga yo gufasha imiryango yabacitse kwicumu ingana na millioni imwe yayajyanye. Muri make rero kugirango abanyarwanda baze kumenya neza ububeshyi bwinyenzi nibyegerabyazo nubugome bwa FPR mukubeshya nogukwizakwiza ibihuha bagamije kugirira abahutu nabi dore imibare yukuri mwagombye nokwigisha abana banyu bakajya bayikoresha mukunyomoza umwanzi wacu wa kera ariwe FPR nabambari bayo. Iyo mibare itangajwe ikurikije uko amaprefectura yu Rwanda yarari mbere yuko Inkotanyi zabahemu zijambije u Rwanda zizana gahunda yi Bugande kuyitsindagira kubanyarwanda bari barishiriyeho Prefectura, commune, secteri, cellule, na Nyumbakumi ariko inyangabirama za FPR ziza kubizambaguza. Ngaho namwe nimwisomere uko iyo mibare yari yifashe icyo gihe:LISTE YABANYARWANDA MBERE YUKO FPR YICA HABYARIMANA

NA MBERE Y’UBWICANYI BWAGWIRIYE ABANYARWANDA 1991

Urugero, FPR ivuga ko mu rwibutso rwo ku Gisozi hashyinguwemo imibiri y’abatutsi biciwe mu mujyi wa Kigali barenga 250000 mu gihe Kigali yari ituwe n’abaturage bose hamwe bagera ku221795 ; biramutse ari uko byari bimeze uretse n’abatutsi baba barishwe nta muturage n’umwe waba wararokotse mu mujyi wa Kigali (amoko yose yari awutuye) kandi FPR ikajya no gushaka indi mibiri ahandi igera ku 30000 kugirango umubare uvugwa na Kagame na FPR ushyinguwe ku Gisozi ugerweho!

Kagame na FPR bavuga ko muri jenoside ya 1994 hapfuye abatutsi 1.000.000 harokoka abandi 3000.000 mu gihe u Rwanda rwose rwari rutuwe n’abatutsi 596387 mu mwaka w’1991, ni ukuvuga ko ari uko bimeze , muri jenoside ya 1994  hapfuye abatutsi 296387 ; naho umubare w’abahutu bishwe ukaba 703.613 muri icyo gihe; bityo wateranya umubare w’abatutsi bishwe n’umubare w’abahutu bishwe ukabona umubare w’abantu miliyoni bishwe mu 1994 Kagame na FPR bahora baririmba.

Aho gufunga BBC abatekinisiye ba Kagame bagombye kubeshyuza ukuri kugaragazwa n’iyo mibare!

Byakuwe muri Veritasinfo nubwanditsi bwacu

ISENGESHO ABANYARWANDA BASABIRA PAUL KAGAME: LA PRIERE RWANDAISE POUR MR PAUL KAGAME: THE RWANDAN PRAYER FOR PAUL KAGAME

MUKINYARWANDA:ISENGESHO ABANYARWANDA BASABIRA PAUL KAGAME

KURI PRESIDENT WACU WIBERA MURI VILLAGE URUGWIRO. IZINA RYAWE RIVUMWE HOSE MURWANDA NDETSE NO MUMAHANGA.
UBWAMI BWAWE BUHUMUZE VUBA NA BWANGU NKIKIMURI KIRASHWEHO NIZUBA RY’ICYI. I BYUSHAKA BYOSE BIKUBERE UMWAKU WITEKA KANDI NTIBIKABEHO HANO IKIGALI NDETSE NO NKIKO ZU RWANDA RWOSE. UDUHE GUTANGA KWAWE NO KWEGURA KURUYU MUNSI. UTUBABARIRE KUBWUBUNTU BWACU. NOKUBA TWARAKWIHANGANIYE IBIHE BYOSE NDETSE N’ UYU MUNSI  NKUKO TWABABARIYE ABAGUTOYE. KANDI RUJINDIRI NTUGUMYE KUTUTEZA AMAKUBA NINTAMBARA ZAWE ZURUDACA ZIHOZA ABANYARWANDA MUKAGA. ARIKO MANA UKIZE URWANDA AMABOKO YUMWANZI RUKARABANKABA PAUL KAGAME. KUKO ARIWE MUGAMBANYI, UMUGOME WIBISEBE, IMUNGWA NUMWAMI WIBINYOMA KURIBI BIHE NIBYITEKA RYOSE. AMINA (By Haganirimfura N.).

EN FRANÇAIS: LA PRIERE RWANDAISE POUR MR PAUL KAGAME

NOTRE PRÉSIDENT QUI EST AU VILLAGE URUGWIRO, QUE TON NOM SOIT MAUDIT, QUE TON REGNE FINISSE, QUE TA VOLONTÉ NE SOIS PLUS
JAMAIS FAITES À KIGALI COMME SUR TOUTE L'ÉTENDUE DU RWANDA, DONNES NOUS AUJOURD'HUI TA DEMISSION, PARDONNES-NOUS NOTRE GÉNÉROSITÉ POUR T'AVOIR TOLERER JUSQU'À PRÉSENT COMME NOUS PARDONNONS AUSSI À CEUX QUI T'ONT VOTÉ, ET NE NOUS SOUMET PLUS À VOS GUERES QUI N' ABOUTISSENT JAMAIS, MAIS DELIVRES LE RWANDA DE MAINS DE TUERS. CAR C'EST À TOI QU'APPARTIEN, LA CLIMINALITĒ, LA TRAHISON, LA CORRUPTION ET LE MENSONGE PR LE SIÈCLE DE SIÈCLE, AMEN! TRANSFERE À AU MOINS 10 DE TES AMIS (From Kaki Orange).


IN ENGLISH: THE RWANDAN PRAYER FOR PAUL KAGAME 


YOUR EXCELLENCY WHO ART IN VILLAGE URUGWIRO. MAY YOUR NAME BE CURSED. MAY YOUR KINGDOM COME DOWN CRUMBLING.
MAY YOUR WILL NEVER BE FULFILLED IN KIGALI AND IN ALL FOUR CORNERS OF RWANDA AS WELL. MAY YOU PRESENT YOUR RESIGNATION LETTER TODAY. AND FORGIVE US FOR OUR RWANDANS’ KINDNESS AND MEEKNESS UNTIL TODAY AS WE HAVE FORGIVEN THOSE WHO VOTED YOU. MAY YOU STOP INVOLVING US IN WORTHLESS WARS AND CONFLICT. MAY GOD SAVE RWANDANS FROM THE EVIL HANDS OF THE MURDERER PAUL KAGAME. FOR, IT IS IN YOU KAGAME THAT ALL CRIMES, LIES, AND SLANDERING BELONG FOREVER AND ETERNITY. AMEN (By Haganirimfura N.)

Sunday, October 26, 2014

UMUNYARWANDA WUMUHANGA PROFESSOR BANYAGA AUGUSTIN WANYAZE ABANYARWANDA AKABATABA MU NAMA

Ese wari uzi umunyarwanda w’umuhanga mu mibare ku rwego rw’isi witwa ‘BANYAGA Augustin’ ? Numuhutu wavukiye i Byumba muri za Kiyombe akaba yigisha muri America.

Abanyarwanda batari bacye bumva umuntu w’umunyabwenge bita ’BANYAGA Augustin’ gusa bikagarukira aho. IFATIZO.com twagerageje ku bakusanyiriza amakuru yerekeranye nawe.
Prof. BANYAGA Augustin, yavukiye mu Rwanda mu mwaka w’ 1947. Akaba yaravukiye i Byumba hamwe inkotanyi zishe abantu benshi cyane muri za Kiyombe. Abona impamyabumenyi y’icyiciro cya 3 cya kaminuza muri kaminuza ya Switzerland mu 1971. Kuva mu 1972-1976 yaje kubona impamyabumenyi y’ikirenga mu mibare aho yigaga muri kaminuza y’i Génève mu Busuwisi. Acyigera muri Leta zunze ubumwe za Amerika, yatangiye kwigisha muri Kaminuza yitwa Princeton mu 1977 iherereye mu mujyi bita New Jersey.
Ariko kuva yava mu Rwanda yabonetse rimwe gusa umunsi yagarutse munkambi za Byumba na Ruhengeri mukarere ka KIBUMBA muri Congo aho abamukomokaho bari barahungiye. Maze bose aburiza indege kuva icyo gihe ntiyigeze na gato yongera kwibuka ibintu birebana nu Rwanda. Ikibabaza abanyarwanda besnhi nubwo yigisha muri Amerika akaba ashinzwe gukora imibare yo gutuma ibyogajuru bihaguruka bakaba bavuga ko akenshi iyo adahari ibyogajuru ntibihaguruka. ntanarimwe yigeze avugira impunzi zabanyarwanda. Yacecetse nkamazi yo mukidomoro. Ariko iyaba umututsi ufite ubumenyi nkubwabanyaga ntaba yaratereranye benewabo ariko Banyaga yanyaze abanyarwanda abarekera mumenyo ya Amerka ngo ibacure funi na buhoro.
Nyuma yaho gato yaje kujya muri kaminuza ya Havard aho yari umwarimu wungirije mu 1978. Nyuma yo kwigisha igihe kirekire muri Havard, yaje guhabwa inyito y’ikirenga (Professor) mu 1992.
Twabibutsa kandi ko Prof. BANYAGA Augustin, yagiye abona ibindi bihembo byinshi bitandukanye yaba ku rwego mpuzamahanga ndetse no mu gihugu mu kuba aza kurutonde rwibanze rw’abanyafurika bagaragaje ubudashyikirwa mu mibare.

Niyihe mpamvu abanyarwanda bagombye kumusaba kugirango abavuganire cyane cyane abimpunzi? Kwanza Banyaga nkabanyarwanda besnhi bicyo gihe ntabwo yise kubwe. Ahubwo yize kuberako abanyarwanda babahutu bakunda igihugu bari bararwanye kugirango igihugu cyigenge. Kimaze kwigenga kimushakira bourse agendera kumafranga yu Rwanda. Gouvernment ya Republica yu Rwanda niyo yamurihiye naho amafranga yaba yaravuye hanze passport yagendeyeho yari inyarwanda ya republica yubwigenge. Niyo mpamvu impunzi zigomba kumwibutsa ko ari umunyarwanda wize warukwiye kuvugira abanyarwanda bahohotewe na FPR. 
NGUWO BANYAGA YIGISHA HOWARD UNIVERSITY, USA
Prof. BANYAGA Augustin arimo kwigisha imibare.

Yabaye umwarimu nyakabyizi muri kaminuza zitandukanye ; nko mu cyahoze ari Kaminuza nkuru y’u Rwanda, Louvin muri BelgiqueWarwick mu bwongerezaPorto Novo muri Benin, muri Maryland na Howard muri Amerika.
Ubushakashatsi bwa Prof. BANYAGA Augustin, bwibanda cyane ku mibare nka : AlgebraGeometryTypologyContactPoissonDynamics Sympletic hamwe n’ayandi moko menshi y’imibare.
Prof. BANYAGA Augustin, yanditse ibitabo bibiri biri ku isoko. Igitabo cyambere cye yacyise ‘The structure of classical diffeomorphism groups’. Yagishyize ahagaragara taliki 31 Werurwe 1997. Iki gitabo cyavugaga ku mibare n’aho ikoreshwa mu buzima bw’abantu bwa buri munsi. Icya kabiri gifite paji 102 yacyise ‘African Mathematicians’ cyikaba cyaramuritswe ku mugararagaro muri 2010.
Ni umuyobozi w’inama mu kigo mpuzamahanga cy’Imibare cyitwa ‘Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées (CIMPA)’. Icyi kigo kikaba cyaratangirijwe mu gihugu cy’ubufaransa mu 1978, intego nyamukuru y’icyi kigo akaba ari imikoranire y’abahanga mu by’imibare ku rwego mpuzamahanga mu guteza imbere ibihugu bikiri mu nzira y’amajyambere, hibandwa cyane muri za kaminuza n’ayandi mashami ajyana n’imibare nk’ikoranabuhanga rya mudasobwa (computer science and programming) n’ ibindi.
Banyaga abanyarwanda twibaza icyo tuzakwibukiraho uzi neza uko inyenzi zishe abantu bo mumiryango yawe ntabwo uzineza ko amaraso yabo akikuririra agusaba kubashakira ubutabera.
Inkuru ya KAYISHUNGE Etienne / IFATIZO.com
- See more at: http://www.ifatizo.com/spip.php?article177#sthash.IvadGimK.dpuf

FPR IRAHAMAGARIRA ABANYARWANDA KUJYA MUNGABO: IMPAMVU ABANA BABAHUTU BATAGOMBA KUJYA MUNGABO ZA FPR

BY BIGIRIMANA RODRIGUEZ, Kimihurura

Banyarwanda banyarwandakazi bana bu Rwanda mwaba muri hano mu Rwanda cg hirya no hino
UMUSIRIKARI WINKOTANYI YEREKANA UMWANA AMAZE KWICA
WUMUHUTU MURI CONGO MURI 2000
kwisi mwongeye kugira i Cyumweru cyiza. Uyu munsi nanjye nahisemo kugirango ngire icyo mbwira abanyarwanda cyane cyane twe tuba hano mu Rwanda kuko dufite uruhare runini mukwikiza umwanzi Paul Kagame nabagenzi be bibumbiye muri FPR. Impamvu mfite ibinsabwa nkumunyarwanda cyane cyane kurinda ikindanga nkumunyarwanda kandi mparanira ko uburenganzira bwabanyarwanda bose busugira bugasagamba niyo mpamvu nanditse ngirango ntange umuganda.

Ntagushidikanyako twebwe abanyarwanda turi mungorane zikomeye cyane kand itumazemo igihe gikomeye twatejwe numwanzi wacu wa kera umaze imyaka hafi 25 atwica urubozo. Dore abanzi baje biyita inkotanyi bateye imiryango yacu nigihugu cyacu muruku kwezi. itariki ya 01/10
INKOTANYI IJYANYE UMUHUTUKAZI KUMWICA
kumunyarwanda wese yagombye kuba itariki yo gufunga tukajya mugifungo tukirinda kurya kunywa nabashakanye bakirinda kuryamana nabagore babo kuko nibwo umwanzi yinjiye u Rwanda agambiriye kwica abanyarwanda bose akuye ruhande nubwo yaje yiyitirira inzirakarengane zabatutsi byamaze kugaragarako icyari gishishikaje umwanzi wu Umusajja ntabwo kwari ugukiza abatutsi ahubwo yasabaga Shitani ko agira amahirwe abatutsi besnhio bakicwa maze akabona uko abona imfashanyo yo abanyamerika bari bamwemereye yogufata igihugu yishe abantu. Niyo mpamvu nsaba abana bu Rwanda uko mwaba muri kose mwaba mwaravukiye rimwe nanjye muli 1993 ubwo FPR yangaga amasezerano ya Arusha kuberako batifuzaga ko basangira ubutegetsi nabahutu cg se waravutse muri 1990 ubwo umwanzi yadusukagaho amabombe ya za Katiyusha iki nigihe cyawe cyo kumvikanisha ibitekerezo byawe. FPR ifite ubwoba niyo mpamvu irimo guhamagarira abasore babahutu kujya mugisirikari cyayo nkuko yabigenje mumyaka ishize aho yashiriraga abana babahutu muri M23 kugirango bajye kurwana na bene wabo bo muli FDPR. Ubuho twahagurutse.

IMPAMVU ABANA BABAHUTU BATAGOMBA KUJYA MURI FPR


FPR si ishyaka ryabantu umuntu ufite ubwenge yajyamo kuko ryashinzwe numugambi umwe gusa. Wokumena amaraso yabahutu bariho muricyo gihe, abariho ubu nabazavuka. FPR nishyaka
UMWANA WUMUHUTU YONKA NYINA UMAZE KWICWA NINKOTANYI
ryamaraso niyo mpamvu umuntu wese ukunda amahoro kandi akikunda nkikiremwa muntu atagombye nagato kuba muri FPR cyane cyane abana bose babahutu nabatwa kubera urwango FPR ningabo zayo za APR zifitiye abanyarwanda babahutu. Uyu munsi byambabaje mbonye abakada ba FPR bazanye iri tanngazo bahamagarira abana babanyarwanda kujya mugisirikari kugirango babone uko babajyana kwicwa namasasu yabanyekongo. Ese umuntu wumuhutu ajya kurwana muri Congo ute ufite ubwenge bwabantu cg nawe warozwe na FPR?


Congo abanyarwanda ntakibazo twigeze tugirana nayo kuko kuva mbere yuko Abasajja bi Buganda badutera bakuru bacu bigaga muri Congo abandi basuhukiye muri Congo. Ntanzara yari yarigeze itera murwanda kuko babyara bacu batuye Masisi na za Rucuru boherezaga imyaka yabo nkamasaka nibishyimbo ndetse nibigori mu Rwanda kugiciro cyiza. Uwo niwo mubano twari dufitanye na Congo mbereko abanya Uganda badutera. Buri mwana wu Rwanda agomba kubona FPR ningabo zayo icyambere nkabicanyi bagambiriye kumaraho urubyaro rwabahutu, icyakabiri nkabantu bazanywe no gushiraho ingoma ya Kanjogera ishimishijwe no kwica abana babahutu no kubagira abagaragu babo. Dore itangazo rya FPR ihamagarira inzirakarengane zabahutu kujya mugisirikari cyayo kugirango ibohereze muli Congo kwica impinja zimiryango ya FDLR.NISHAKA KWINJIRA MURI FPR NINKOTANYI UJYE WIBUKA IBI BIKURIKIRA:

 1. FPR yatewe agahinda nuko ingoma yacaga abahutu amabya (bita gushahura) maze bakayambika ingoma yabo ya Karinga yarimaze kuvaho. Ibyo ntibyabashimishije niyo mpamvu bamaze imyaka 30 barimo kwitegura uburyo bazongera kwica abahutu guhera kutaravuka kugeza kumusaza rukukuri
 2. Ingabo za FPR nizabatutsi zigamije kwica abahutu muburyo bwose. niba ugirango ndakubeshya uzabaze abari bahari muri za 1990 ubwo FPR yafataga Byumba na Ruhengeri abahutu yagiye ifata yagiye ibabaga mumbavu maze yarangiza ikababwira ngo ngaho muhaguruke mwifate mumifuka mutembere mubyine ikinimba. Abarababyeyi batwite FPR ninkotanyi zarizifite itegeko ryo kubapfomoza nukuvuga kubakuramo amada ngo kuko bari batwite abazabarwanya abo nibo twebwe buyu munsi. Impamvu tukirimo nuko ababyeyi bacu batahuye na FPR icyo gihe naho baba baradukuyemo  mbereko tuvuka
 3. FPR iyo igiye muri Congo ntakindi kiba kiyijyanye uretse kwica abahutu bimpunzi zabanyarwanda yanze ko zitaha cg abahutu babyara bacu basanzwe arabanyakongo baba za Rutchuru na Masisi.
 4. Iyo umwana wumuhutu yihandagaje akajya muri FPR ninkotanyi nukuvuga ko uba urahiriye kuzica abahutu bene wanyu mwizina rya FPR kandi ko ugomba kwica benewanyu wishimye cyane kugirango FPR itakwirenza. Ibyo numuvumo ukomeye uba wikoreye kuko uba winjiye muri FPR kgo iguhe intwaro yokwica amaraso yawe. 
 5. Abahutu aho bava hose nibamwe bakomoka kumubyeyi umwe nkuko nabatutsi babikora ntiwagombye kujya kwimenera amaraso urimo gufasha umwanzi wawe kandi umuzi ko agambiriye kukumaraho.
 6. FDLR ningabo zawe nkumunyarwanda uboshwe ukaba warafashwe mpiri ninkotanyi akaba ari bene kanjogera bagambiriye kukumaraho. Iyo ufashe imbunda ya FPR ngo ugiye kurwanya FDLR uba ugiye kwiyicira amaraso abo bantu mufite byinshi muhuriyeho ariko icyambere nuko FPR itabakunda mwese ikaba igambiriye kukugira umugaragu wayo ushinzwe kwiyicira abamukomokaho
 7. FPR ningabo zabicanyi bishe guhera Kagitumba, Kigali, Nyacyonga, Bwisige, Kiyombe, Kibeho, Sake, Masisi, Walikale byose zigamije gutsembaho abahutu. Ntacyo muhuriyeho kuko arabanzi bawe nabakubyaye nabazagukomokaho.
 8. FPR nagatsiko kagamije gukenesha abahutu niyompamvu bababwiyengo ntimugahinge ibirayi, ibigori, amasaka, ibishyimbo nintooke kuberako icyo bagamije ari ugutuma abahutu batindahara bagahora bateze amaso FPR kugirango ibagaburire.
 9. FPR yishe abategetsi bariho kuberak obari abahutu kandi ikomeje umugambi wo kutwica mubyo bita intellectual genicide aho babuza abana babahutu kwiga maze abatutsi akaba aribo bahabwa uburenganzira bwo kwiga kugeza muri Kaminuza. Ibyo babikora bakuraho bourse maze bakazishira mubigega bya FARG kugirango abana babatutsi aribo bajya bahabwa bourse gusa. Mwabonye ko nabajya kwiga hanze arabana babatutsi gusa abahutu bemererwa arabasanzwe ari za maneko.
 10. FPR ningabo zabo zikwanga urunuka niyo mpamvu aho kukwita umuhutu bakwatse izina ryawe maze bakwita IGIPINGA murwego rwo kukwereka ko ntajambo ufite mu Rwanda kandi ko urutwa nink zabo za girinka. Kuko wowe ugomba no GUKONWA kuko ngo mudafite ibyo kugaburira abana babahutu bihagije
Ibi maze kuvuga haruguru nibindi bilimo kuba abahutu bagomba gufungwa kugirango bahingire abatutsi nibintu bikugaragariza ko ntacyo upfana na FPR ningabo zayo ko utagomba nagato gutekereza kuzijyamo. Ikindi waruziko iyo ugiye kurwana muri FPR bazanakohereza kwica ababyeyi bawe nkuko byagiye bigenda mubahutu bafatiwe muri za Songamana za ruhengeri na gisenyi bahise bahabwa imbunda kujya kwica benewabo muri za 1997.

NTUGAHE AMARASO YAWE FPR NA PAUL KAGAME NGO BAYANYWERE UBUSA KUKO NTIBAZAGUSHIMA...YABIKIRE URUGAMBA RWO KWIBOHOZA RWEGEREJE AHO UZATABARUKA NKINTWARI KURUGAMBA YAHARANIYE KUBOHOZA ABANYARWANDA INGMA YUBURETWA YA FPR NA KAGAME.....

Tuesday, October 21, 2014

NGAHO MUREBE KWIYI VIDEO UKO KAGAME NINKOTANYI ZE ZABAGENDEYE I LONDRE UBWO BAFATANYWE INTWARO BAKAJYANWA MUMUNYURURU

Londre

Uyumunsi ubwo Kagame yari yaje gutemberera mubwongereza no kubeshya abanyamahanga yahaboneye urwo imbwa ya Marcel yaboneye kumugezi wa Mahoko. Ubwo abantu Jack Nkurunziza
yari yateguye kugirango baze guhitana impunzi zabanyarwanda zagombaga kuza mumyigaragambo yokwamagana umwicanyi Ruharwa bafatanywe intwaro maze bakajya gufungwa. Nkuko muri buze kubibona kuri iyi video intore za Kagame zahaboneye agashya ubwo abanyarwanda nabanyekongo babazomeraga babamwaraguza kuburyo bageze naho batangira guta ibimwira nkuko babigenza iyo ikimwaro kibuzuye. Ngaho nawe irebere iyi video uko byagendekeye umwanzi wabanyarwanda ubwo abahungu be bahuye NAKAMARAMARO....

KAGAME NABAMBARI BE BABONERA URWO IMBWA YABONEYE KUMUGEZI I LONDRE


Imwe mu intorehamwe, yariyitwaje ibyuma byo kwica cyangwa gukomeretsa, abaje kwamagana umwicanyi Dr Maganya Kagame Paul i Londres! igitangaje n'uko uyu #Gustave, uwamureze ariwe uzwi nkaho ari, son Père nyakwigendera Marcel, yishwe n'inkotanyi muntangiriro ya za 95, Gustave akaba yambaye agapira k'icyatsi aho Police ya Londres imaze kumwambika amapingu! uyu musore
wimvi zabaye uruyenzi ashaje imburagihe, kubera amaraso y'abanyarwanda n'ubwicanyi yashowemo na Dr Maganya, doreko yabaye n'umusirikare wa FPR akaba ari muri bamwe mubasirikare bateye bakanasenya inkambi za Kibeho, dukomeje kumenya amakuru yuko yaraye muri gereza ya Police! akaba yakorewe na dossier yoherejwe Police y'ababirigi kuko ariho asanzwe aba, ababikurikiranira hafi, baba ny'amategeko kuko bahawe ababunganira mukubazwa, bakaba hari umuntu batangarije ko, intore zafatanywe ibyuma zigiye kujya kuri liste noir mu bihugu by'uburayi! ndetse izafashwe zikaba zamaze kumenyeshwa ko zitemerewe kongera gukandagira mugihugu cy'ubwongereza! mugihe kimyaka 20 iri imbere, AKAMASA KAZACA INKA KAZIVUKAMO!

DORE AMAFOTO YUKO BENE KAGAME BAFASHWE BIKOREYE INTWARO LONDREDORE VIDEO YUKUNTU ABANYARWANDA BARI BABUKERE MUKWAMAGANA UMWICANYI RUHARWA BWANA KAGAME PAUL

Sunday, October 19, 2014

FDLR SPECIAL: NKUKO TWABIBASEZERANIJE UYU MUNSI KUWAMBERE TWABATEGURIYE AMAVIDEO MESNHI YEREKANA IBIGWI NIMIGAMBI YA FDLR

BY UBWANDITSI

Banyarwanda namwe ncuti zu Rwanda mwaramutseho. Uyu munsi talki ya 20/10/2014 twahisemo
bamwe mubayobozi ba FDLR
kurangiza rya sezerano twagiranye namwe ko tuzabagezaho amwe mumavideo ya FDLR yerekana bahungu bacu uburyo bbaho muri Congo binyuranye nibyo umwanzi wacu wa kera FPR nabambari bayo bakomeza kutubesha ko FDLR itabaho. Murayo mavideo muraza kubonamo ndetse nubwitange ubwo bamwe mubasore ninkumi zabanyarwanda baba mubihugu byo hanze mumahanga bakomeje kugaragaza bafata igihe bakajya gusura izi ntwari zacu. Umuhungu bita Rugero Romeo yavuye muri Amerika aravuga ati sinshobora kugumya kwicara kandi hari benewacu barimo kubuzwa amahoro muri Congo.

Nkumuntu ukunda u Rwanda rwamubyaye nabanyarwanda yafashe inzira aruhikira muri Congo. Igikorwa cye nicyubutwari bukomeye. Byagombye gushishikariza abandi banyarwanda baba hanze AMARASO UYIMA IGIHUGU PAUL KAGAME AKAYANYWERA UBUSA.

COL. JEAN BONHEUR UMUYOBOZI
WA OPERATION TIGERS
gufata akanya bagasura izi nzirakarengane ndetse bagatanga umuganda wo kwibohoza. Nitugumya gusura aba bakurubacu nabarumuna bacu tuzaba turimo kubashigikira bikomeye cyane. Ese wowe munyarwanda nikoi ufite waha abavandimwe bawe bari mumashyamba ya Congo kandi bamazemo imyaka 20. Kagame kubwo urwango yanga abahutu yatanze amaraso ya bene wabo amagana namagana ariko umugambi we wo kwica abahutu awugeraho. None wowe kubwurukundo ukunda u Rwanda rwakubyaye nabanyarwanda kuki utakitanga wowe ubwaw ngo ubohoze abanyarwanda? Ibuka


UMUVUGIZI MUKURU WINGABO ZA FDLR ABONANA NABANYAMAKURU

Ngaho fata agatebe maze wicare urebe abasore bitangiye kurinda impunzi zabanyarwanda imyaka 20 yose ariko umwanzi abahiga kumpande zose. Urabonamo abagqabo bangana nawe. Urabonamo abasore bimigenda bangana nawe. Urabona inkumi nziza cyane nkawe ariko zahisemo kwitangira igihugu nabanyarwanda. Urabonamo abasaza nabakecuru bahisemo kugumana nabana babo nabavandimwe ariko bakanga guhakwa nabatutsi ba FPR. Ese wowe utegereje iki? Uri umusore ariko se ubusore bwawe bukumariye iki mugihe ntakintu nakimwe ukorera igihugu cyawe kugirango ukibohoze. Hari uburyo bwinshi wakorera u Rwanda. Watanga umusanzu kubana bimpunzi kugirango babone ibikoresho byishuri. Wagura nisasu narimwe ryokurinda abo bana mugihe biga. Wakwitanga woe ubwawe ugasanga abandi bana mukifatanya kubohoza u Rwanda. Waguma aho uri ariko ukabwiza isi ukuri kubibazo byugarije abanyarwanda nabandi bantu besnhi bicwa. Wakwigisha abana bawe amateka yu Rwanda. Wakora igikorwa cyubwangamugayo nubutwari nubwitange maze ukajya gusura abana bacu bari muri Congo ukamarana umwanya nabo ukabamenya kandi ukabaha morale. Ese uri Umuganga, wafata umwanya ukajya mwishyamba kwigisha abariyo ibikorwa byo kuvura. Ese uri umusirikali mugihugu ulimo? Wafata umwanya ukajya gutoza abasore ninkumi technique uzi zabafasha kurugamba. Ese uri umunyamasengesho wabasabira igitondo numunsi ngo umwanzi azatsindwe niyijuru. Ikirutabyose nukow wabafasha muburyo bwose nkabanyarwanda.


DORE UKO FDLR IBAYEHO MUMASHYAMBA NUBUTWARI IGAAGAZA

DORE URUGENDO RW UMUCUNGUZI MUMASHYAMBA YA MASISI INTWARI KURUGAMBA
DORE IMIRYNGO YIMPUNZI ZABANYARWANDA INTWARI REMOE YABASHIJE KUBONANA NAZO MUGIHE YARI MURUZINDUKO MURI CONGO AHO YABONANYE BASORE BACU
ABASORE BABANYARWANDA BAHARANIRA DEMOCRACY BABA MU BURAYI NAHANDI KWISI BITWA JAMBONEWS NABO BASUYE ABAHUNGU BA FDLR MAZE BAGIRANA IKIGANIRO GIKURUKIRA MURULIMO RWIGIFRANSA. IMPAMVU BAGIKOZE MURULIMI RWIGIFRANSA NIMURI YA NTEGO YABANYARWANDA YO KUMENYEKANISHA IBIBAZO BYA FDLR MUBANYAMAHANGA ABO PAUL KAGAME NA FPR BAMAZE IMYAKA BABESHA IBINYOMA. MUKUNYOMOZA RERO JAMBONEWS NAYO NTIYAHATANZWE YASUYE GENRAL BYIRINGIRO UMUYOBOZI MUKURU WA FDLLR BAGIRA IKI KIGANIRO Rwanda-RDC
:Entretien exclusif avec le président des FDLR Victor Byiringiro

 ESE WOWE ULIMO GUSIGARA INYUMA MUMATEKA NURUGAMBA RWO KUBOHOZA ABANYARWANDA MAZE TUKAGIRA IGIHUGU TWESE TWIBONAMO NKABANYARWANDA NTA MUHUTU WICARIWE NABATUTSI CG UMUTUTSI WICARIWE NABAHUTU? NGAHO REBA UMUGANDA WATANGA. FDLR IRAGUTEGEREJE NABANYARWANDA ABABYEYI BACU BADUHANZE AMASO

LE DIMANCHE SPECIAL: UYU MUNSI TWATEGUYE KUBAGEZAHO VIDEO ZEREKANA UBWICANYI FPR YAKOREYE ABAHUTU MU RWANDA NO MURI CONGO

BY UBWANDITSI

IZI VIDEO ZIKURIKIRA ZEREKANA AKAGA ABAHUTU BAHUYE NAKO MURI CONGO NO MU RWANDA KANDI ZEREKANA GAHUNDA NDENDE YA FPR YO KWICA ABAHUTU BOSE IKABAMARA MAZE KUGEZA UBWO IZAJYA IBWIRA ABANA BABATUTSI KO UMUHUTU YASAGA NINGAGI ZO MU BIRUNGA. AHA NIHO GAHUNDA YO KWITA IZINA INGAGI YATURUTSE. BYARI MURI GAHUNDA YA FPR YO KUMARA ABAHUTU MAZE BAGASIMBURWA NINGAGI. ESE MURIBUKA GAHUNDA YO KWICA ABANTU MURUHENGERI NO KUHATERA ITABI RYA AMERICAN BRITISH TOBACO COMPANY? GAHUNDA NTIRAHINDUKA.

DORE NGUWO RUKARABANKABA MWENE KANJOGERA
WAGAMBIRIYE KUMARAHO ABANA BABANYARWANDA
BABAHUTU AHO BAVA BAKAGERA KWISI
ABAHUTU BISHWE UMUSUBIZO MUMABOKO YABATUTSI BA FPR NABARUNDI NABANYAMURENGE BIKWIYE KUTWIBUTSA ABACU BISHWE IBYAGASHINYAGURO TUTAGOMBA KWIBAGIRWA NA RIMWE KNADI TUGOMBA GUHORA DUSHAKA UBURYO TUZABAHORERA. NINJORO BWIRA ABANA BAWE AKAGA BATEJWE NA FPR KUMANYWA FATA ISUKA UJYE GUHINGA WIBUKA KO FPR ITAGUKUNDA NA GATO KO NUTAYIRWANYA NUBUNDI IZAKWICIRA ABANA UKAKUGIRIRA ABAGORE ABAPFAKAZI

IYI VIDEO YEREKANA UBURYO FPR YISHE ABAHUTU AHO YANYUZE HOSE


 IYI VIDEO YEREKA UKUNTU FPR YOHEREJE ABANTU BO KUROGA AMAZI IMPUNZI ZABAHUTU BAGOMBAGA KUNYWA MAZE BAGAPFA UMUSUBIZO

 IYI VIDEO YEREKANA UKUNTU ABAHUTU BISHWE NA FPR NINGABO ZA MUSEVENI MURI CONGO ZIFASHIJWE NABATUTSI BABANYAMURENGE. IZI VIDEO BIRABUJIJWE KUZIREBA NABANA BATO:

 

VIDEO YEREKANA UBWICANYI BWA FPR YAKOREYE ABAHUTU HIRYA NO HINO MU RWANDA NO MURI CONGO

 

VIDEO YEREKANA UBURYO ABAHUTU BISHWE MURI CONGO NINGABO ZABATUTSI ZA FPR, BURUNDI, UGANDA, KABILA NABANYAMURENGE

 

IZI VIDEO ZIKURIKIRA ZEREKANA AKAGA ABAHUTU BAHUYE NAKO MURI CONGO MUMABOKO YABATUTSI BA FPR NABARUNDI NABANYAMURENGE BIKWIYE KUTWIBUTSA ABACU BISHWE IBYAGASHINYAGURO TUTAGOMBA KWIBAGIRWA NA RIMWE KNADI TUGOMBA GUHORA DUSHAKA UBURYO TUZABAHORERA. NINJORO BWIRA ABANA BAWE AKAGA BATEJWE NA FPR KUMANYWA FATA ISUKA UJYE GUHINGA WIBUKA KO FPR ITAGUKUNDA NA GATO KO NUTAYIRWANYA NUBUNDI IZAKWICIRA ABANA UKAKUGIRIRA ABAGORE ABAPFAKAZI

 

KISANGANI MUNKAMBI YIMPUNZI ZABANYARWANDA BABAHUTU NUKO BYARI BIMEZE.UJYE WIBUKA ABAWE BAGUYE MURI AKA KAGA KANDI UHORE USHAKA  UKO WABAHORERAFPR NTIYAHAGIJWE NAMARASO YIMPUNZI ZABAHUTU YARIMAZE KUNYWA AHUBWO YARAKOMEJE UMUGAMBI WAYO WO GUTSEMBATSEMBA ABAHUTU KUGIRANGO ABANA BABATUTSI NIBABAZA UKO UMUHUTU YASAGA BAJYE BEREKANA INGAGI ZO MUBIRUNGA NGO NIKO UMUHUTU YASAGA NIYO MPAMVU BAFITE GAHUNDA YO KWITA AMAZINA INGAGI MUGIHE ABAHUTU BABURARA NUKWIYIBUTSA GAHUNDA YABO YO KUMARA ABAHUTU.

 

ABATUTSI KUVA MUMYAKA 500 ISHIZE BIFUZA KO INYOKO HUTU YASHIRAHO BURUNDU IKIBAGIRANA KWISI NIYO MPAMVU GUHERA KERA BAKOMEJE GUTERA U RWANDA KUGIRANGO BAGIRE ABAHUTU AMATEKA

 

Saturday, October 18, 2014

DORE UKO ABANYARWANDA BAHIRIKA INGOMA YA KAGAME NA FPR MUGIHE CYUKWEZI KUMWE

By SHYIRAKERA NKULIZA

Mbere yuko mvuga kuburyo abanyarwanda ubwacu twahirika ubutegetsi bwa Kagame tukibohoza ingoma yigitugu,nubwicanyi ndengakamere tumazemo imyaka irenga 20 reka nsobanurire abanyarwanda uwo ndiwe nimpamvu ibyo mbwira abanyarwanda mbona bishoboka kandi bikaba byamena amaraso make kurusha ayo Kagame amaze kumena kuva yashirwa kubutegetsi bwabanyarwanda nibihugu bya Amerika n Ubwongereza anyunyuriza imitsi yabanyekongo.

Ndi umunyarwanda Kavukire nkaba nkomoka ahahoze hitwa i Byumba muri Commune ya Kibali.
UMUKOBWA NDABAGA YABOHOJE URWANDA
RUGEZE MUBHE BIKOMEYE NKIBYO TULIMO UBU
Ndumwana nakoranye ningabo zombi. Nakoranye ningabo zu Rwanda muri za 1991 ndi uwo bita UMUKLAP nyuma inkotanyi zifashe Byumba nazo ndazikorera ariko nabwo nikorera amasasu yazo. Nyuma Inkotanyi zimaze gufata u Rwanda njyewe ubwo abandi berekezaga iya Kigali twe twerekeje iya Uganda aho nabaye muba orucyigga mukarere ka Kabare mpiga amashuri abanza nayisumbuye nyuma njya kwiga Makerere University mwishami ryubumenyi bwa Poolitiki (Political Science) cg se Science Politique na Philosophy. Nyuma yaho nakomereje amasomo yanjye mu Bwongereza aho nakurikiye Political Economics muri University of Cambridge mpakura Masters Degree. Nyuma nakomereje muri Lund university aho nakuye PhD nukuvugaq impamya bushobozi yikirenga mubyubukungu na politiki. Ubunkorera umuryango wabibumbye nkumujyanama mubyubukungu na politiki kandi nkaba hano muri Africa ndetse no mu Rwanda mporayo nkumujyanama kuko baziko ndi Umukiga FPR ntabwo yigera imenyako yampekuye igatuma ababyeyi banjye batabona uburyo umwana wabo akura.

Nakurikiranye ibibazo byu Rwanda kuva umunsi byatangiye ndibuka nubwo nari umwana ariko ikigo cyacu batubwiye ko abatutsi bateye u Rwanda baturutse Uganda ko tugomba gutaha. Niho natangiye kumenyako ishyano ryatugwiriye. uwo munsi wangumye mubwenge kugeza nuyu munsi ndumuntu wumugabo ndabyibuka nkaho arejo hashize. Niyo mpamvu ngize ngo ntange umusanzu kukibazo cyabanyarwanda ndetse mbereke nuburyo bashobora kuba barangiza ikibazo cyabo batiriwe bategereza abazungu kubibafashamo kuko nkuko mbizi kandi mbibona icyo abazungu bahora bashaka muri Afrika sukudufasha ahubwo kuduteranya kugirango barengere inyungu zabo. Tutagiye kure reba uko bahaye FPR imbunda kugirango ize itwice maze babone uko basahura Congo.

DORE INZIRA YONYINE ABANYARWANDA BAKWIBOHOZAMO
Nzineza ko iyi nzira na FPR ubwayo yayitekerejeho incuro nyinshi gusa ikibazo nuko abanyarwanda ari abanyabwo banga kwitanga kugirango abandi babashe kugira umudendezo. Ikibazo cyo gutinya
INGABIRE VICTOIRE NIWE NDABAGA WA NONE DUFITE
kwitanga nicyo cyatumye nabarundi bakandamizwa imyaka yose ndetse nanyuma yu Bwami bakomeza kuba mumaboko yabandi babo. Dore imyaka 20 irashize. Tuva mu Rwanda nari umwana none ubundi umugabo ufite urugo nabana bose bavukiye mubuhungiro nanjye nakuriye mubuhungiro. Ibintibyagombye gukomeza mugihe tuzi neza ko abanyarwanda bose badakunda iyi ngoma ikibazo bagize nuko tutagira abantu bintwari nka Madame Victoire Ingabire na Maitre Ntaganda banze akarengane bahitamo kwitanga kugirango abandi babohorwe. Banyarwanda ndabasaba nkomeje rwose ntimwumve abantu birirwa bamokera mumahanga ngo barashaka kubohora u Rwanda harimo abitwa ba Twagiramungu Faustin, Habyarimana Emmanuel, Nkiko Nsengimana, Kayumba Nyamwasa nabandi nkabo ngo bazababohoza. Abo bose nintumbi zigenda zihagaze. Ntacyo bashoboye ubu ntanicyo bazashobora mugihe kizaza. Abanyarwanda twe ubwacu nitwe dufite intwaro yo kwirukana FPR na Kagame muru rwanda tukihitiramo abatuyobora abanyamerika babishaka batabishaka. Mwabaza muti ese gute. Biroroshye kandi birakomeye. Abarabu bo mumisri ntibashakaga Hassan Mubarak barahagurutse bose bajya mumihanda ntibita kubyimbunda nini Amerika yamuhaye yo kubica maze abasore nabakobwa bati ntitugushaka twice ariko dushaka ko abahazaza babaho mumahoro ingoma yawe byange bikunde igomba kugenda.

TWAKWIRUKANA KAGAME NKUKO ABANYAMISRI BIRUKANYE MUBARAK
Abana bu Rwanda ubu turi millioni 11 nkuko Kagame abivuga ariko icyukuri nuko imibare ayongera kugirango IMF imuhe amafranga menshi abone ayo agura indege naho imibare yukuri ni millioni 9 zabanyarwanda. Murizi millioni icyenda zabanyarwanda harimo millioni 2 zishigikiye Kagame.

MBARUSHIMANA CALLIXTE UMWE MUBANYARWANDA
BITANGIYE UKURI NOKUBOHOZA U RWANDA
Nukuvuga ko million zisigaye 6 zidashigikiye Kagame na gato. Murizi millioni 6 millioni ebyiri nabanyabwoba cyane ntibazi icyo bakora kandi batinya kwereka Kagame ko batamushaka. Abo iba ubihoreye bazakurikira abandi nibamara kubona bahagurutse. Millioni 4 zabanyarwanda ziteguye gupfira kubohoza u Rwanda ariko ntizizi ushobora gutangira. Mubyukuri dukuyemo abana nabatishoboye nabasaza u Rwanda rufite millioni 3 ziteguye guhangana na Kagame uko byagenda koze kandi zikaba ziteguye gutanga amaraso yazo kugirango zipfire igihugu cyababyaye. Aba millioni itatu bafite ubutwari nkubwa Ingabire Victoire, Maitre Ntaganda, Mudacumura na Byiringiro, Murwanashyaka Ignace na Mbarushimana Callixte. Tugiye mubasore barwanyije FPR kandi bakomeje kwerekana ubtwari nokwitanga navuga abo nagiye mbona amazina yabo kandi nkanababyirwa nabakurikiranira hafi ibibazo byu Rwanda aha twavugamo nkabitwa ba Aimable Mugara watangije imbuga za internet avuga kukarengane kabanyarwanda, Umurungi Claire wagiye avua kenshi kumbuga za internet ndetse nanubu akaba yandika kumbuga za internet asobanura akaga kabanyarwanda, Habimana Rukundo wafunguriye urubyiruko rwabanyarwanda yerekana uko Paul Kagame ari umwicanyi wahemukiye abanyarwanda nabandi nka Jean Romeo wasuye ingabo za FPR akazanira abanyarwanda Inside FDLR ibintu byari bitarigeze bikorwa narimwe mumateka ya FDLR. Aba bose bagomba kutubera isomo rikomeye numwete kugirango natwe twitange kuburyo bwose twibohoze nkuko abanyamisri bibohoje ingoma yumwanzi yarimaze imyaka 40 yose kandi nayo ikaba yarishigikiwe cyane nabanyamerika nkuko FPR ishigikiwe nabo. Ibi ntibyagerwaho ababyeyi babanyarwanda badatanze umuganda wabo kandi ibintibyagerwaho hatabaye itumanaho rihagije rikorera mundiri.

URUHARE RWABABYEYI BABANYARWANDA MUKUBOHOZA U RWANDA
Mugihugu cya Misri ababyeyi babwiraga abana babo uko ingoma ibakandamiza nuko ubuzima bwarushaho kuba bwiza ingoma ya Mubarak iramutse ivuyeho. Sibyo gusa ahubwo ababyeyi baba Zine El Abidine Ben Al nawe yahiritswe nabaturage. Ababyeyi bamaze kubyumvisha abana babo nabo batangiye kubiganiraho bakoresheje inzira zose zishoboka.Ubwo bimaze kugera murubyiruko rwose nabandi bantu ubwo batangira guhaguruka kugirango bikize ingoma zabicanyi nibwo abana bambariye kujya mumihanda ari ikivunge kuburyo ingabo za Misri zabonye ntakuntu zirabica bose. Mubyukuri zishemo bamwe arik ouko amaraso yakomeje kumeneka niko abana bakajije umurego kumbuga za Tahiriri. Natwe ubu niho tugeze. Abanyarwanda bose baba abarihanze cg murwanda mugomba guhaguruka mugashira ubwoba mukamenya ko imyaka 20 umuntu yarafashwe bugwate nabantu tutigeze dutora cg ngo dushake ihagije. Mugomba guhaguru ababyeyi bakigisha abana babo nijoro mbere yuko baryama bakabereka ukuntu iyi ngoma itumariye kwicumu. Abanyarwanda twese tugomba gushirika ubwoba maze tugahagurukira rimwe kandi mubyukuri Buymba haturutse abantu millioni imwe Ruhengeri hagaturuka millioni Kibuye na Gisenyi Hagaturka millioni imwe Cnyangungu na Gukongoro hagaturuka millioni, Gitarama na butare hagaturuka millioni abana barikigari bagahakuruka mumamillioni, twese tugahurira ikigali uko byagenda kose tukifashisha intwari zose zishobboka haba amabuye cg se ikibonetse cyose tukagenda ahari amaposisiyo ya FPR byabangombwa tukazifata kungufu ndababwiza ukuri iki gihugu FPR yagita mumaguru mashya cg se igasaba imishikirano nabana bu Rwanda. 
IGNACE MURWANASHYAKA UMWE MUBAYOBOZI
BA FDLR BAHARANIRA KUBOHOZA ABANYARDA
mama basobanuriraga bakanigisha abana babo ubutwari bwabantu bakera uburyo bitanze maze bakigaragabya bagahirika ubutegetsi bwigitugu cyabami banbanyamisri bari babi nkuko tujya twumva ububi bwabami babatutsi mu Rwanda no muburundi. Ababyeyi bakomeje kwereka abana babo ko ntayandi makiriro bafite uretse kuba bakwibohoza maze bakishiriraho ubutegetsi bwabo. ibi ntibyahagarariye mumisiri gusa ahubwo byarakomeje maze bigera no mugihugu cya Tunisia aho 

DORE IBSABWA KUGIRANGO TUBIGEREHO
Ababyeyi nibo bagomba kugira uruhare rwambere kujya batinyura abana babo kandi bakanabereka ukuntu bamerewe nabi. Urugero niba utari umututsi ubu ntiwemerewe kwiga. Niba utari umututsi ubuntiwemerewe kubona akazi. Niba utari umututsi ntiwemerewe kujya kwiga mumahanga niba utari umwana wumututsi ntiwemerewe kugira ipeti rikomeye mungabo za FPR niba utari umwana wumututsi ntiwabona umwanya nkuko ndimo kuko guvernoma ya FPR ntiyakwemerera kuwubamo batagushinjije ngo warishe. Niba utari umwana wumututsi ntiwemerewe kuririmba ngo ube umu Star nkabandi kandi uririmba kubarusha. Ibibyose twe ababyeyi tugomba kubyereka abana bacu niba tudashaka ko abazabakomokaho naob bazaba ari ba mayibob. Haguruka bwira umwana wawe uko yakwibohoza. Ntutinye gupfa kuko nubundi abanyarwanda twapfuye duhagaze.Friday, October 17, 2014

REKA NSUBIZE BWANA JEAN GAKUBA UMUSOMYI WA VERITAS KUKIBAZO CYA ROMEO NA TWAGIRAMUNGU

Nkundabagenzi Amiel

Banyarwanda rero ncuti zu Rwanda namwe basomyi bakunda ibinyamakuru biharanira kumenyekanisha ukuri kubutegetsi bwa Bwana Kagame nongeye kubasuhuza. Muraka kanya nzinduye ninyandiko nasomye wuwiyita Jean GAKUBA aho yanditse ashaka gusobanura ikibazo cya Rukokoma Twagiramungu ndetse no gushaka kwerekana ko Twagiramungu ntakibazo afite. Ikindi nuko nabonye ashaka kwerekana amafuti yundi muntu bita JEAN ROMEO RUGERO. Mubyukuri rero ntangira iyinkuru ndashaka kubwira abanyarwanda ko ntazi aba bagabo bombi icyo bombi mbaziho nibyo nabasomyeho. 

Twagiramungu ninkabihehe ntiyaragira intama
Ndi mukigero cyimyaka 30 ibi birabaha imyumvire yanjye nkumunyarwanda. Nkunda gusoma ibyo abanyarwanda bose bandika baba abanyamakuru ba FPR nka IGIHE.COM, RUSHYASHYA, IMIRASIRE, IZUBA, KIGALI TODAY nibindi. Nkunda gusoma ndetse nibinyamakuru byimpunzi inyinshi ziba hanze yigihugu kuva batangira kwnadika muri opposition nkumuhungu bitaga AIMABLE MUGARA muri RWANDAINFO ntacyumva uko byaba byaramugendekeye muruhando rwo kurwanira dedmokrasi mu Rwanda muzatumenyeshe. Nkunda gusoma ibinyamakuru INYENYERI NEWS, THE RWANDAN, UMUNYARWANDA, KARISIMBI ONLINE, KIGALI EVENING POST, GAHUNDE, GASABO, VERITAS INFO nibindi byinshi ntiriwe ndondora muriyi nyandiko kuko ataricyo cyanzinduye. 

Ahubwo nazinduwe nokuvuga kunkuro yo muri Veritas Info yo kuwa 18/10/2014 igira iti: " Ikibazo si Twagiramungu Faustin ahubwo ni indwara n’imyumvire bya bamwe. " Mpereye kuruyu mutwqe wiyinyandiko navuga ko ibyo umwanditsi alimo gutekereza aribyukuri ariko iyo ukomeje hepfo usanga icyamuzinduye aricyo gitangiye kugaragara. Nukuvuga kuri Romeo na Rukokoma. Nkurikije imyaka uyu remeo na Twagiramungu barimo ndahamyako Bwana Romeo ashobora kuba atarageza kuri 40 yamavuko naho Twagiramungu sinamushira munsi ya 70 yamavuko. Umuntu rero ujijutse wumwanditsi ushaka kugereranya imyumvire yaba bantu bombi nukugereranya ibitagereranywa kuko Romeo afite imyumviro igezweho kandi irangwa nibikorwa nkuko abasore twese ariko tubigeza ntidukunda guhugira mumagambo ahubwo turakora tukabikwereka.Ibi ndibuze kubigarukaho.

WATANGIYE UBAZA UWO ROMEO ALI NICYO AKORA MURI FDLR
Mubyukuri rero bisa naho ufite amaiuru menshi kuri Romeo kundusha. Ariko sinzi Romeo ndamusobanura nkumunyarwanda ugenda asoma ibyo atangaza ndetse nuko abandi bamuvuga. Nabonye wanashizeho ifoto niba ari iya Bwana Romeo cg atariye simbizi ariko niba koko iyo foto ari iya Romeo ariya Romeo alikumwe nabana bimiryango ya FDPR natangira mvugako uri umugome wumwicanyi ahubwo uri ninkotanyi mbi. Umugome ukomeje gukorera FPR. Kuko ifoto ibaye ariya Romeo ukayishira kukinyamakuru cyawe kandi utanabimusabiye nuburenganzira kandi nzi neza ko kubera uburyo inyenzi zimuhiga kubera ubutwari bwe adakunda gushira amafoto ye numwirondoro we hanze byaba bigaragariye rubanda rwose ko wowe nikinyamakuru cyaguhaye umwanya ngo utangaze iyi nkuru muri abanzi babanyarwanda cyane cyane FDLR nkuko mubisanganywe. Ntawaba ashidikanya ko gahunda yawe itagamije kubwiza abanyarwanda ukuri kwicyo waba upfa na Romeo ahubwo waba ubabajwe yuko bwana Romeo nabandi baba barikkuburizamo umugambi wasobuja Rukokoma wokongera koreka imbaga yabanyarwanda nkuko mwabikoze muliza 1990s. 

JEAN RUGERO ROMEO UKO MUZI
Uyu musore sindanamubona no kwifoto kuko ntiyashaktse kwigaragaza kubera igikorwa cyubutwari yakoze cyo kujya kubonana ubwambere na FDLR mumashyamba ya Congo. Niwe muntu wambere wumunyarwanda wabashije kwereka isi nabayituye bose ko hakiri impunzi ibihumbi nibihumbi byabanyarwanda bikiri muri Congo. Niwe muntu wambere wumunyarwanda uba mumahanga wahangaye maze yiyibagiza ubuzima bwiza abamo muli Amerika nkuko wabyivugiye Captaine Mungabo za America sumuntu woroshye ariko ibyo byose yarabitaye kuberako yarababajwe nakaga impunzi zabanyarwanda ndetse nokubeshera FDLR byari byararanze amaradio nimiryango yinyamahanga. Afata amafranga ye, igihe cye nubuzima bwe maze byose arabita ajya kubonana na FDLR nibwo twatangiye kubona abana bimpunzi bari muri Congo. Kandi ndagirango nkiwbutse ko uyu ukwandikira iyi nkuru afite famille zirenga eshanu ziba muri Congo. Mumyaka irenga 15 sinari narigeze menyako harabantu bakiriho mumashyamba ya Congo ariko Romeo yatumye mbyemera ndetse nimurwo rwego natangiye gushakisha abanjye nsanga ko ko bagihari. Uko niko inzi bwana Romeo kandi ubwo butwari uretse mwebwe bimpumyi bazibwe amatwi ninda nini zabaranze guhera isi yaremwe naho abantu bose bimpunzi muri Cong nabandi bemera ubutwari bwa Romeo. Ndetse bugereranywa nubwa Victoire Ingabire Umuhoza. Romeo yajyaniye aba bana imiti abagarurira nicyizere bari barateshejwe na Twagiramungu.

ESE IBIGWI TWAGIRAMUNGU RUKOKOMA AFITIYE ABANYARWANDA NIBIHE
Nkuko natangiye mbivuga ari Romeo na Rukukos ntabo bombi nzi imbonankubone bose ibyo mbaziho mbibaziho nkurikije ibyo bakoreye abanyarwanda. Rukokoma nawe namumenyeye kumaradio na internet ariko dore ibyo muziho kuko muri Veritas babajije ngo Romeo yamariye iki abanyarwanda namaze kuvuga ibyo mbona Romeo yamariye abanyarwanda kandi nibyo numva abandi banyarwanda bamuvugaho. Abanyarwanda bose ntanumwe utazi Twagiramungu Fausttin. Uwo uzabaza wese azakubwirako Twagiramungu ari Rucabiranya waranzwe no gukurikira igifu cye kuva muntangiriro zamashyaka menshi kugeza nanuyu munsi. Muli make dore ibyo Veritas ishaka kutubwira ko Twagiramungu yakoreye abanyarwanda:

 1. Twagiramungu yazaniye abantu RUKOKOMA maze ateza akaduruvayu mumugi wa Kigali no mugihugu cyose karahava maze suguteranya Kiga na Nduga ubwo nkuko yabyivugiye aba ahimbye ijambo ryitwa AKAZU ryokamye abanyarwanda cyane cyane iznrakarengane zo mumajyaruguru yu Rwanda kugeza nanuyu munsi rikaba ryarabaye kimwe mubintu ICTR yashinje ifungwa zifungiyeyo kugeza magingo aya.
 2. Twagiramungu yazaniye abanyarwandas inkotanyi maze ariyambira ajya kumarandiyo mpuzamahanga ati naho RUHENGERI NA BYUMBA byafatwa ariko inyenzi zigataha u Rwanda kuri we kuko akomoka icyangugu ntakibazo. Inkotanyi yarazizanye maze ibyo zahembye abanyarwanda besnhi kuva i byumba kugera i Cyangugu kuritwe twahunze twerekeza iya Cyangugu turabizi.
 3. Twagiramungu yatuzaniye indirimbo yavugaga ngo Habyarimana Gisunzu navaho impundu zizavuga. Mubyukuri iyi ndirimbo yabyinanaga nabitwa ba Musangwamfura Sixbert na Rwaka Theobald Habyarimana ntibamukuyeho gusa ahubwo baramwishe. Knadi mubantu bari mwiyo nama yo kwica Habyarimana Bwana Twagiramungu yarayirimo nikimenyi menyi abonye bwana Gatabazi yanze kwemeraq umugambi wokwica Habyarimana yagize atya atanga amabwiriza yokumwica. Ntibyatinze baramwica abishira kuri Habyarimana maze biviramo urupfu rwumunyapolitiki abanyacyangugu bakundaga Bwana Bucyana yicwa nabakomboz kumategeko ya Twagiramungu. Nuko Impundu zikwira u Rwanda rwose abana nababyeyi dukwira imishwaro nuko Twagiramungu aba abonye igihugu yarwaniriye kugeza kuwanyuma.
 4. Twagiramungu yazaniye gouveroma abanyarwanda iyo guvernoma yarigizwe ninkotanyi inyenzi ibyo zakoree abantu bari basigaye mu Rwanda turabizi iyo guvernoma ya Twagiramungu muzi ko anariyo yateguye ibintu byo kwica impunzi zabanyarwanda zari zahungiye i Kibeho. Ikindi muribuka ko Twagiramungu ariwe washizeho umuntu bitaga Kaberuka Theobald ntabwo aruko yarabishoboye ahubwo nuko yavukaga mukazu gashya yari yatangije ubwo amushinga amagereza. Ababyeyi bacu aho niho baguye mugihe aba bagabo bombi bayoboraga igihugu.
 5. Twagiramungu yatuzaniye guhunga. muri make ikibazo cya FDLR cyazanywe na bwana Rukokoma. Muribuka ukuntu yadushumurizaga inkotanyi ngo zitwice. Ese ninde utazi uko Rukokoma yirirwaga atuka impunzi ngo ababajwe nuko zitapfuye zose ngo zishire ngo bose bari aabajenosideri?None ngo ashaka gukiza FDLR?
 6. Twagiramungu yazaniye abaturarwanda ijambo rishya rya jenoside. Niwe warisinyiye ko ibyabaye mu Rwanda arijenoside ngahyo amateka Rukokoma yazaniye abanyarwanda akaba agenda yigamba ngo yabaye ministri wintebe yu Rwanda ese tumubajije abanyarwanda milioni 4 zabahutu zarihehe igihe yari ministri?
 7. DORE VIDEO YEREKA UKO TWAGIRAMUNGU YAGAMBANIYE ABAHUTU
Sindirirwa mvuga byinshi kuri rukokoma ariko abanyarwanda iyotwumvise izina rye tugira iseseme kuko iakaga yateje abanyarwanda ntikazashira. None dore mwahutse abana babanyarwanda barikwitanga kugirango bakureho imyanda mwasize mubateje. "To clear the mess Twagiramungu caused in Rwanda." Mujye mumanza mwireba mbere yuko muruka kuko abanyarwanda bamaze imyaka 20 kungoma yabatutsi ba FPR nukubera bwana Rukokoma ngo washakaga kwikiza Habyarimana. In fact Twagiramungu ntiyanagombye kuvuga ari hanze yagombye kuvuga ari murwanda kuko nibo yakoreye bihagije nagenze kuko atari umuhezanguni ajye atahuke aze hano tumubone nibatamukanda amabya ngo si umuhzanguni araba agize amahirwe.

NGO ROMEO NINTASI KOKO ABAHUTU MURI IMPUMYI 
Uti Romeo nintasi ya Amerika. Uri igicucu kuko mushaka kwikuraho ikimwaro nubugambanyi bwanyu. Uravuga ngo Rukokoma ntiyatanze igihugu. Hanyuma se umuntu wohereje abantu muri US kubwira abanyamerika ngo Habyarimana ashigikiwe nama Prefecture abiri gusa ngo napfa ntakibazo amaprefectura umunani ntakibazo aragira ninde? si Twagiramungu? umuntu watumye millioni 5 zabanyarwanda zihunga ninde,niba atari Rukokoma? Amaraso yose yabanyarwanda bishwe na FPR kuva Byumba kugeza i Cyangugu ntawundi muntu abazwa atari bwana Twagiramungu. Smaraso yabanyarwanda gusa kandi ahubwo namaraso ya Muramuwe Kayibanda Pie nayo amuri kumutwe kuko iyo atamuhamagara mubuhungiro ngo naze amushire muri guvernoma kuko yabaye ministri wintebe ntabwo aba yarigeze agwa i Kanombe.

Romeo rero niba ari umusirikali yagombye kubishimirwa kuko nkuko abesnhi twabaye impunzi hanyuma twagera mubihugu dutuyemo bakatwakira ndetse tugakomeza nubuzima tukajya mugisirikali cg indi milimo inyuranye. Nimwe muntu wenyine wumuhutu wemeye kugaruka kwivuko kureba akaga abanyarwanda balimo muli Congo. Kandi ntiyicaye ng arye imirete maze yishime muruhara nka bwana rukokoma nawe wandika aya mahomvu reka da! Ahubwo yagize atya asubira kureba aho inzirakarengane yasize zigeze. Twagiramungu kuva yajya gufasha Kagame mugutsinda amatora ya 2003 ntakindi kintu kigaragara yari yageza kubanyarwanda. Ariko Romeo nabandi bantu bake bamaze gutuma impunzi zabanyarwanda zimenyekana. Ngaho niba mbesha uzaduhe gihamya zicyo Rukokoma yamariye impunzi zabanyrwanda zitantanye hirya no hino muri Africa cyane izo muri Cong maze warangiza kuko Romeo yakoze ibintu byabananiye uti nintasi ya US. Urigicucu ntakindi nakwita. Rya umureti umire hamburger bunguri wiryamire kuko ntakindi mumariye impunzi zabanyarwanda uretse amatiku yanyu amwe ya kera yahaye inyenzi u Rwanda naniyo mukirimo iyo iburayi.

NIBA IMPUNZI ZABANYARWANDA ZARI ZIZAVANWA MWISHYAMBA NA TWAGIRAMUNGU RUKOKOMA NABAMBARI BE ZIHORERE ZIGUMEYO
Byakantangaje rukokoma agize ikintu cyiza akorera abahutu. Ibi bibazo byose abahutu barimo byazanywe na bwana Rukokoma kubera inyota yubutegetsi ye. Impunzi zahunze u Rwanda kubera twagiramungu. Abantu bafungiwe mu Rwanda ntarubanza kubera Twagiramungu. Abanyarwanda bakandamijwe nabatutsi kubera Twagiramungu. FDLR yavutse kugirango irinde impunzi mukwicwa urubozo na FPR kubera Twagiramungu. Abanyarwanda babahutu ntajambo bagira murikino gihugu kubera Twagiramung. Ibibazo byose abanyarwanda bafite kwisi yewe na jenoside nukubera Twagiramung. Mubyukuri ntamunyarwanda wifuza kongera kumva uwitwa Twagiramungu niba atari umuhzanguni twamusaba gutaha iwabo mu Rwanda akiyunga na FPR kuko nibo yahaye igihugu ariko akareka abahutu bakagira amahoro. Abo nkabaveritasi namaradio nka Impala birirwa bamutaka twabasaba kumuherekeza bakajya iwabo mu Rwanda bakareka impunzi zikiberaho mumahoro nakaga zatejwe na Twagiramungu.