Thursday, February 12, 2015

TWONGERE TUBIBUTSE KUBYEREKERANYE NINDAGU ZA MAGAYANE NINGOMA YA RWABUJINDIRI PAUL KAGAME

UKO ABASAZA BASHESHE AKANGUHE BADUSOBANURIYE INDAGU ZA MAGAYANE . 

Dore uko abasaza basheshe akanguhe duherutse gusura badusobanuriye indagu za Magayane yavuze uko bizagenda mbere y'ihirima ry'ubutegetsi bwa Kagame na RPF: IHIRIKWA RYA RWABUJINDIRI ARIWE PAUL KAGAME RURYA NTIRUHAGE KANDI RUKARYA AKARIBWA NA KATARIBWA RIZAGENDA RITYA : Rwabujindiri
rurya ntiruhage Magayane aba avuga ni Kagame ka Rutagambwa.

1.HAZABAHO ISUBIRANAMO RY'ABIYICAJE KU NTEBE.
Abatangiranye urugamba bose bo muri FPR basubiranyemo bamwe barahunga abandi bigizwayo,abataragize amahirwe barishwe.
Twavuga abahunze vuba nka Kayumba Nyamwasa,Rudasingwa, Gahima, Karegeya, Micombero, Musonera, etc....

2.HAZABAHO INZARA, AGAHILI N'AGAHINDA, NO KWIYAHURA.
Inzara ni nyinshi mu baturage bo hasi nta nurwara rwo kwishima bakigira. Abantu babiri bamaze
kwiyahura bitwitse kubera ubukene bukabije n'akarengane. Ikindi amahanga nakomeza gufunga imfashanyo inzara izaca ibintu kuko abakozi bazabura imishahara, inzara igere ku banyarwanda benshi.

3.HAZABAHO URWIKEKWE YEWE N' UMWANA AZATINYA SE NA NYINA ;
DMI ihora ibanguye amatwi ku buryo n'umwana aneka se , umukobwa aneka nyina. Hari uguhimba dossier nako gutekinika, kubeshyerana,gufungishanya, ibi byose birahari 

4.HAZABAHO AMALIRA YUZUYE INTANGO KU BALI MU BIHOME
Abanyururu barimo imfungwa za politiki nka ba Ingabire, Mushayidi na Ntaganda bamerewe nabi cyane tutibagiwe n'abanyamakuru bazira ibitekerezo byabo nka ba Uwimana Agnes, Sayidati Mukakibibi na Andrew Muganwa. Ntawakwirengangiza n'abasirikari bafungirwa mu myobo hirya no hino mu gihugu abantu tutajya tumenya ariko abenshi bahasiga ubuzima.

5.HAZABAHO IBISAHIRA-NDA BIRYA AKARIBWA N' AKATARIBWA
Iyo urebye ukuntu abantu basahura umutungo, ukareba ukuntu parti-etat-FPR ikora business ikaba ivugwa ko ariryo shyaka rya politiki rikize ku isi ugereranyije nuko ka Rwanda kangana, iyo urebye ubujura bwihishe inyuma y'Agaciro Dvt Fund kagamije gusahura abaturage kabaka n'uducye bari bifitiye, wanareba ugasanga nta n'itegeko na rimwe rivuga uko ayo mafaranga azakoreshwa n'igenzura rizaba, usangaabarupiyefu bari kurya akataribwa.

6.BAZAKORA IBISHOBOKA BYOSE NGO BATSINSURE RWARA RW'UMUGARA RUBUNDIYE MU MASHYAMBA,NYAMARA NABYUTSA UMUGARA IGIHURU KIZABYARA IGIHUNYIRA.
Iyi ntambara ya M23 aho u Rwanda rushyigikiye abo barebelle ishobora kuba ariyo ntambara ya nyuma RPF irwanye. Kuko amahanga yose yahagurukiye Kagame ngo nareke gushyigikira abo ba rebelle bica urubozo abaturage ba Congo bagafata abagore ku ngufu ariko Kagame we yahisemo bras de fer n'abaterankunga be ku buryo akomeje guhakana l'evidence ko nta ngabo y'u Rwanda iri muri Congo. Yibagirwa ariko ko hari za satellite ziri hejuru zireba ikintu cyose kiri ku butaka kingana na cm5. Iyi ntambara rero ishobora kuzagarukana Kagame n'agatsiko ke ikaba yazakomereza mu Rwanda niba akomeje kutava ku izima no guhangana. 

7. BAZAFATANYA N'AMAHANGA,NYUMA BIBE ZERO,AHUBWO INTAMBARA YONGERE ITANGIRE IKAZAHAGARIKWA NA L' ONU YA GATATU.
FPR yabonye inkunga nyinshi y'amahanga mu kurwana ziriya ntambara zose zo muri Congo yaba inkunga y'abazungu bashyigikiye Kagame nka Tony Blair, Bill Clinton, n'abandi bazungu bari muri PAC (Presidential Advisory Comitee) bamukorera lobbying hirya no hino ku isi bagura abanyamakuru banamushakira inkunga mu bayobozi bakomeye ku isi. Ariko ikinyoma ntigihabwa intebe kabili ubu abazungu benshi bamaze kumenya neza isura nyayo ya RPF na prezida wayo Pawulo Kagame.

8. HAZABAHO INYONI Z'UDUCURAMA ZIZARIKA MU BITI BY'ABO BIYICAJE KU NTEBE.
Inyoni z'uducurama si izi dusanzwe tuzi, ahubwo ni abantu bazakomeza kugenda bihisha mu butegetsi bwa Kagame nyamara ari nabo bamugambanira basohora information confidentielle hanze banatunga agatoki amakosa yose abera mundani ya systeme ya RPF. Ati bizagera naho bamuhunga ari benshi mu gihe bazaba bamaze  gutahurwa, abadashoboye kumuhunga abahitane.

9.HAZABAHO IBIKA RY' ISAKE ISURA URWIMO IKIGERA KU MUTAMBIKO W' URUSENGE,
Iyo sake ari umutegarugori Ingabire Victoire watinyutse kuvugira ku rwibutso rwa Gisozi akigera mu Rwanda ko hagomba kubaho n'urwibutso rw'abahutu bishwe. Iyi mvugo ikaba ari urwimo ku mututsi warokotse jenoside no kuri Kagame uyicuruza. Uwo mutegarugori akaba yarakomeje gutinyuka ingoma ya Kagame ayinenga ku mugaragaro kandi abagabo biyita abanyapolitiki bakorera mu cyitwa Forum batarigeze babitinyuka. 

10.HAZABAHO ABANDI BAZAHANURA NKANJYE (Magayane) BAKABIZIRA:
Uyu munsi hari abantu bahanura mu Rwanda bari mu gihome kuko bahanura ibyo ingoma idashaka kumva. Ndetse bamwe mu bahanuzi barahunze ntibakiri mu gihugu. 

11. HAZABAHO IHENE IZABYARA ISEKURUME INDWI ZANGE KONKA.
Isekurume ndwi ni manda y'imyaka irindwi Kagame yongeye kwiha kuzageza muri 2017. Ati kwanga kwonka rero ni uko atazayirangiza iyo mandat nkuko biteganyijwe kuko azavaho mbere 

12. UMWAMI W' ISHYAMBA AZAZA KWIBA.
Hano umusaza twavuganye aracyabitohoza neza ntarasobanukirwa neza icyo iyi ndagu ivuga.
13. UWO RWABUJINDIRI (PAUL KAGAME NIMICO YE)AZAJEGEZWA IHEMBE INSHURO ENYE,
1. Ihembe rya mbere: Ibitero by'abacengezi bo muri FDLR 
2. Ihembe rya kabili: Mandats d'arrêts international z'abafaransa n'aba Espagnole ndetse no muri Amerika no muri ICC.
3. Ihembe rya gatatu: Guhagarikirwa imfashanyo n'ibihugu byari bishyigikiye u Rwanda
4. Ihembe rya kane: Ntiriraza niryo rizaba ari ikimenyetso cya nyuma.

14. KAGAME AZARASWA UMWAMBI W' IGISHIRIRA NA BENE-NYINA ARI MU BUGESERA 
Kuvuga ko azarasirwa mu Bugesera si mu karere ka Bugesera baba bavuga ahubwo bivugwa ko azarasirwa ahantu harambuye hatari imisozi miremire. Abazamurasa ni abamurinda cyangwa abantu bamuri hafi adashobora gukeka. 

15. HAZAMENEKA ANDI MARASO MENSHI, 
Amaraso azameneka kubera imirwano hagati y'abashyigikiye Kagame n'abazaba bashaka kumuhirika. Abaturage benshi cyane bazabigwamo byongere bimere nko muri 94. Ubwatsi bwo hepfo bwongere buhure nubwo hejuru.

16.UWO RUTUKU UZAZA AGAHAGARARA HAGATI Y'ABAZABA BARWANA, NIWE UZATORANYA UMUTEGETSI. 
Nyuma y'iraswa rya Kagame, hazaba intambara ikomeye hagati y'abamushyigikiye n'abandi bamurwanya. Iyo ntambara izarangizwa na l'ONU abazungu bazazana abasirikari mu Rwanda bahoshe iyo ntambara barangajwe imbere n'abanyamerika na bimwe mu bihugu by'i Burayi. Ngo hazapfa abantu benshi cyane. Abo bazungu nibo bazimika umutegetsi mushya:

17. NONEHO RUTUKU ASHYIREHO UMUSAZA USHESHE AKANGUHE UZABA ARI INYUMA Y' IGIHUGU AZANE IHUMURE, ACYURE RUKARA RW' IGISAGE RUZABYINIRWA BIGATINDA

Bivugwa ko atari umusaza mu myaka ufite imvi ahubwo bivuga ko uzimikwa ari umuntu w'inararibonye ucisha mu kuri kandi utagira ubutiriganya wizewe n'abahutu n'abatutsi akazatorwa mu banyarwanda b'inyangamugayo baba mu mahanga. Uwo muntu uzatorwa niwe uzahamagara umwami Kigeli Ndahindurwa gutaha mu Rwanda.

ABANTU BAZABA BARAGIYE ISHYANGA BOSE BATAHUKE,HABEHO UMUNEZERO N' UBURUMBUKE N' AMAHORO YA NYAYO.
Indagu zivuga ko u Rwanda ruzaturwamo n'abanyarwanda baba hanze kuko benshi mu bari mu gihugu bazahitanwa n'intambara izakurikira urupfu rwa Kagame.

18. ESE HARI INTSINZI KURI IZI NDAGU ZA MAGAYANE:
Oya ntayo. Bizagenda uku byanditswe. Kuko abantu bazi Kagame bemeza ko atari umuntu ushobora kuva ku izima ngo yemere demokarasi nyayo , ngo yemere ko haba isangira ry'ubutegetsi n'abandi banyarwanda bakagira ijambo. Ibyo ngo bizaba atakiriho. Abo basaza basheshe akanguhe twahuye bambwiye ko hari n'abandi bashobora kuzuza ibyo bavuze bakuzuzanya mu gusobanura indagu za Magayane. HARAHAGAZWE. ESE INTORE, ABAHEZANGUNI BABATUTSI, BENE KANJOGERA MWESE, NABAHUTU BIHUTUYE MURABONA IBI BIZAGENDA BITE? ESE AHO KAGAME NTAZAGWA MUNSI YUMUTARO NKUKO KADAFFI BYAMUGENDEKEYE?

No comments:

Post a Comment